FxPro Hjälpcenter - Ordlista

Omkastning (Reversal)

En omkastning är en komplett förändring i riktning mot en trend. Om en säkerhet rör sig uppåt, markerar en omkastning början på en nedåtgående trend. Tvärtom, om en säkerhet rör sig nedåt, markerar en omkastning början på en ny uppåtgående trend. Omkastningar tenderar att vara mer uppehållande än återtåg eller rekyler.

Other terms in this category