info
Investera ansvarsfullt. Investera ansvarsfullt.Investera ansvarsfullt.CFDs are complex instruments and have with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 74.02% of retail investors lose money with this provider. Consider if you understand how CFDs work and if you can afford losing your money.CFD och Spread Betting är komplexa instrument och utgör stor risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekt. 77.37% av detaljhandels investerarkonton förlorar pengar när man handlar CFD och Spread Betting med denna leverantör. Du bör överväga om du förstår hur CFD och Spread Betting fungerar och om du har råd att riskera att förlora dina pengar.
Investera Ansvarsfullt: Handla med CFD innebär signifikanta risker.
FxPro Hjälpcenter - Ordlista

RSI (Relativt Styrkeindex) (undefined)

Utvecklat av J. Welles Wilder på 1970-talet är Relativt Styrkeindex (RSI) en mycket populär momentum oscillator som används i tekniska analyser för att avgöra om en tillgång överköps eller översäljs. Det beräknas genom 14 perioder av historisk data och nuvarande prisåtgärd har ett värde mellan 0 och 100 beroende på hur det hänför sig till respektive genomsnittliga vinster och förluster under de senaste 14 perioderna. Om denna siffra når eller överstiger 70, anses den underliggande tillgången vara överköpt. Om den når eller faller under 30 år anses den vara översåld. I båda fallen anses en omvändning vara överhängande och så överköpta villkor leder till försäljningsaktivitet medan överlämnade villkor leder till köpande verksamhet.