FxPro Hjälpcenter - Ordlista

RSI (Relativt Styrkeindex) (RSI (Relative Strength Index))

Utvecklat av J. Welles Wilder på 1970-talet är Relativt Styrkeindex (RSI) en mycket populär momentum oscillator som används i tekniska analyser för att avgöra om en tillgång överköps eller översäljs. Det beräknas genom 14 perioder av historisk data och nuvarande prisåtgärd har ett värde mellan 0 och 100 beroende på hur det hänför sig till respektive genomsnittliga vinster och förluster under de senaste 14 perioderna. Om denna siffra når eller överstiger 70, anses den underliggande tillgången vara överköpt. Om den når eller faller under 30 år anses den vara översåld. I båda fallen anses en omvändning vara överhängande och så överköpta villkor leder till försäljningsaktivitet medan överlämnade villkor leder till köpande verksamhet.