info
Investera ansvarsfullt. Investera ansvarsfullt.Investera ansvarsfullt.CFDs are complex instruments and have with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 74.02% of retail investors lose money with this provider. Consider if you understand how CFDs work and if you can afford losing your money.CFD och Spread Betting är komplexa instrument och utgör stor risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekt. 77.37% av detaljhandels investerarkonton förlorar pengar när man handlar CFD och Spread Betting med denna leverantör. Du bör överväga om du förstår hur CFD och Spread Betting fungerar och om du har råd att riskera att förlora dina pengar.
Investera Ansvarsfullt: Handla med CFD innebär signifikanta risker.
FxPro Hjälpcenter - Ordlista

Sentiment (undefined)

Sentiment är den allmänna känslan kring ett visst finansiellt instrument, marknad eller ekonomi. På många sätt är det aggregerat attityd hos alla investerare som deltar i den specifika marknaden. Begreppen 'hausse' och 'baisse' refererar till känslan kring en marknad så mycket som de beskriver sin prisåtgärd. Investerare talar också om 'hökaktig' eller 'duviga' sentiment för att hänvisa till centralbankens inställningar till räntor och tillväxt; ett hökaktigt sentiment stöder och uppmuntrar till att upprätthålla höga räntor medan ett dunkelt sentiment främjar ekonomisk tillväxt genom låga räntor med liten eller ingen oro för inflationstrycket. Sentiment ensam kan dramatiskt förändra förmögenheterna på en marknad, om än tillfälligt. Ett perfekt exempel på detta inträffade under 2012 när mitt i Europas statsskuldkris och mycket spekulation om framtiden för den gemensamma valutan, lovade ECBs president Mario Draghi, som talade vid en konferens i London, att 'göra vad som helst' för att rädda euron. Orden ensamma var tillräckligt för att euron skulle samla sig och för att låna kostnader i Spanien och Italien att falla.