FxPro Hjälpcenter - Ordlista

Sentimentindikator (Sentiment Indicator)

En sentimentindikator är en ekonomisk indikator som inte härrör från att sammanställa ekonomisk statistik utan snarare genom att kartlägga människors inställning till en ekonomi eller marknad. University of Michigan Consumer Survey Surveys är ett bra exempel på en stark effektindikator som helt och hållet bygger på sentiment.