info
Investera ansvarsfullt. Investera ansvarsfullt.Investera ansvarsfullt.CFDs are complex instruments and have with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 76.14% of retail investors lose money with this provider. Consider if you understand how CFDs work and if you can afford losing your money.CFD och Spread Betting är komplexa instrument och utgör stor risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekt. 79.83% av detaljhandels investerarkonton förlorar pengar när man handlar CFD och Spread Betting med denna leverantör. Du bör överväga om du förstår hur CFD och Spread Betting fungerar och om du har råd att riskera att förlora dina pengar.
Investera Ansvarsfullt: Handla med CFD innebär signifikanta risker.
FxPro Hjälpcenter - Ordlista

Signallinje (undefined)

Används i tekniska analyser, består signallinjer normalt av glidande medelvärden som används i kombination med andra tekniska indikatorer för att generera köp- eller säljsignaler. Köpsignaler utlöses vanligtvis när en signallinje är korsad uppåt av indikatorn i fråga och säljsignaler utlöses när den korsas nedåt.