FxPro Hjälpcenter - Ordlista

Signallinje (Signal Line)

Används i tekniska analyser, består signallinjer normalt av glidande medelvärden som används i kombination med andra tekniska indikatorer för att generera köp- eller säljsignaler. Köpsignaler utlöses vanligtvis när en signallinje är korsad uppåt av indikatorn i fråga och säljsignaler utlöses när den korsas nedåt.