FxPro Hjälpcenter - Ordlista

Glidning (Slippage)

Glidning är pip-skillnaden mellan priset som en näringsidkare förväntar sig att en order fylls på och priset det faktiskt är fyllt på. Glidning tenderar att inträffa när likviditeten är låg eller på volatila marknader, i synnerhet under uppbyggnaden av viktiga ekonomiska datautgivningar. Glidning påverkar också stopporder eftersom dessa exekveras som marknadsordningar som automatiskt fylls till nästa bästa pris, istället för att ge ett nytt kostnadsförslag till näringsidkaren.