FxPro Hjälpcenter - Ordlista

Stoppa-Förlust order (Stop-Loss Order)

En order för att minimera förluster som uppkommit av en näringsidkare i händelse av att en handel rör sig i en olönsam riktning. Detta görs genom att automatiskt stänga en öppen handel när priset når en nivå som förhandlas av näringsidkaren.