FxPro Hjälpcenter - Ordlista

STP (Straight-Through Processing) (STP (Straight-Through Processing))

Straight-through prodcessing är ett sätt att bearbeta Forex-affärer som leder dem direkt via en mäklares servrar och vidare till likviditetsleverantörer utan att behöva återinsökas och utan några ingripanden. Genomgående bearbetning förkortar handelstiden och säkerställer att näringsidkare får ett bättre pris. Det minskar också glidning och nya prisförslag.