FxPro Hjälpcenter - Ordlista

Swap

Swap är räntan som uppkommer när du håller en position i ett valutapar över natten. Alla valutatransaktioner innebär att låna en valuta (anförandet) för att köpa en annan valuta (basen), när de håller dessa positioner över natten ränta debiteras för varje valuta i paret. Handlare debiteras ränta på den valuta de har lånat och betalar ränta på den valuta de har köpt. Så beroende på om citatvalutan räntesats är högre än basvalutan, kan en näringsidkare räkna med ränta eller vara skyldig ränta när en överrullning inträffar.

Swap beräknas enligt följande: Swap = (en pip / växelkurs) * Handelsstorlek (lottstorlek) * Swap kurs i poäng. Klicka på 'Handelskalkylator' i menyn till vänster för att utföra swap-beräkningar.