FxPro Hjälpcenter - Ordlista

Handelsbalans (Trade Balance)

Handelsbalans är en ekonomisk indikator som spårar de månatliga förändringarna i skillnaden mellan värdet på varor och tjänster som importeras och exporteras av ett land eller en region. En negativ siffra indikerar ett handelsunderskott; en positiv siffra indikerar ett handelsöverskott. När data är bättre än väntat, dvs ett underskott reduceras och/eller ett överskott förlängs, tenderar detta att ha en positiv effekt på den aktuella valutan.