FxPro Hjälpcenter - Ordlista

Handelsunderskott (Trade Deficit)

Ett land eller en ekonomisk region sägs ha ett handelsunderskott (dvs. handelsgap, negativt handelsbalans) när det importerar mer varor än det exporterar.