FxPro Hjälpcenter - Ordlista

Trailing Stop

Trailing stop är dynamiska stoppa-förlust-order som kan ställas in för att skugga marknadspriset, hålla sig inom ett visst fördefinierat pipintervall för att säkra vinster när prisåtgärder rör sig i en näringsidkares tjänst. Ett bakåtstopp kan ställas in för att bli aktivt efter att marknaden rör sig med ett fördefinierat antal pips, vid vilken tidpunkt det kommer att börja följa marknadspriset, vilket alltid återstår inom ett visst antal pips från nuvarande pris.