FxPro Hjälpcenter - Ordlista

Flyktighet (Volatility)

Volatilitet är ett mått på en underliggande tillgångs tendens att oscillera mellan höga och låga. Volatiliteten mäts genom att analysera en tillgångs historiska prisåtgärd under vissa tidsperioder som kan variera mellan 30 dagar och 12 månader.