FxPro Hjälpcenter - Ordlista

VWAP utförande (VWAP Execution)

Volymvägda genomsnittskursen (VWAP) är det vägda genomsnittliga genomförandepriset för en viss handel baserad på flera nivåer av likviditet, varvid varje nivå har motsvarande pris och volym.

Den här metoden för utförande gör det möjligt för användaren att handla större handelsstorlekar genom att söka igenom lager och utföra med alla tillgängliga priser under de olika lagerna tills orden är fylld eller tills all likviditet är uttömd.

Exempel

/tbody>
Lager Storlek Budpris Erbjudande pris
1 500,000 1.32335 1.32350
21,000,000 1.32340 1.32370
3 2,000,000 1.32345 1.32375
4 3,000,000 1.32350 1.32380
5 5,000,000 1.323551.32385

Med tanke på ovanstående stege, en köphandel på 3.5 miljoner genom de tre bästa prisnivåerna (börjar på Lager 1) enligt följande:

  • 500,000 vid 1.3235
  • 1,000,000 vid 1.3237
  • 2,000,000 vid 1.32375

Genomsnittspriset för det totala beloppet beräknas till ett genomsnittspris av 1.3237.

Kalkylator: ((500,000/3,500,000)*1.3235) + ((1,000,000/3,500,000)*1.3237) + ((2,000,000/3,500,000)*1.32375) = 1.3237