Cost calculation tool

Currency Value Calculator

Kostnadsberäknaren kan användas för att beräkna kvartalsavgifterna för varje instrument vi erbjuder, anpassad till din handel. Innan du använder kostnadsberäknaren nedan, gå igenom följande exempel för att hjälpa dig att fylla i de obligatoriska fälten på rätt sätt.

Exempel:

Du har gjort en insättning på 10 000 Euro och valt att ha din kontovaluta i Euro, Du brukar öppna 1 andel av EURUSD, du behåller din position i genomsnitt 1 dag och handlar i genomsnitt 5 gånger per kvartal.

Notera: Om ditt valutakonto är annorlunda än den valuta i vilken du gjorde en insättning med, vänligen ange investeringsbeloppet konverterat till din kontovaluta.

Fyll i fälten enligt följande:

  • Ange Ditt Investeringsbelopp: 10 000
  • Kontovaluta: EUR
  • Välj CFD instrument: EURUSD
  • Handelsstorlek (I enheter): 100,000
  • Hur många gånger kommer du att handla per kvartal: 5
  • Hur många dagar kommer din position att vara öppen: 1
  • Välj typ av order: För att beräkna kostnaden för att gå Långt välj "Köp/Lång", för att beräkna kostnaden för att gå Kort välj "Sälj/Kort"
  • För att få det slutliga resultatet klickar du på "Beräkna"