FxPro Help Centre: Verification

Är mina personuppgifter säkra hos er?

FxPro vidtar allvarliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hålls i absolut förtroende. Dina lösenord är krypterade och dina personuppgifter lagras på säkra servrar och kan inte nås av någon, med undantag för ett mycket litet antal behöriga anställda.
Was This Article Helpful?