FxPro Hjälpcenter - Ordlista

Petrodollar (undefined)

Petrodollars är amerikanska dollar intjänade genom försäljning av olja. Uttrycket myntades av Ibrahim Oweiss mitt i oljekrisen 1973 som ett sätt att beskriva de amerikanska dollar som OPEC-länderna uppstod genom försäljning av olja.