FxPro Hjälpcenter - Ordlista

Kabel (undefined)

Kabeln är marknadsnamnet för GBP/USD valutaparet. Termen härstammar från telegrafkabeln som lagts under Atlanten 1858 för att synkronisera GBP/USD-växelkurserna.