info
Investera ansvarsfullt.
Investera ansvarsfullt.Investera ansvarsfullt.CFDs are complex instruments and have with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 70.25% of retail investors lose money with this provider. Consider if you understand how CFDs work and if you can afford losing your money.CFD och Spread Betting är komplexa instrument och utgör stor risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekt. 75.76% av detaljhandels investerarkonton förlorar pengar när man handlar CFD och Spread Betting med denna leverantör. Du bör överväga om du förstår hur CFD och Spread Betting fungerar och om du har råd att riskera att förlora dina pengar.
Investera Ansvarsfullt: Handla med CFD innebär signifikanta risker.
FxPro Help Centre: HANDEL & UTFÖRANDE

Garanterar ni stoppförlust?

En stoppförlust order kan fungera som en extra riskminimeringssstrategi. Dock garanteras aldrig stopporder. Detta beror på att det pris som stoppförlust ordern är placerad tjänar som en 'Triggerpunkt'. I händelse av att priset på det finansiella instrumentet som handlas når Triggerpriset kommer din stoppförlusts order att behandlas som en marknadsorder och utförs vid ett Volymviktat Medelpris (‘VWAP’) enligt Orderutförande Policyn. Under onormala förhållanden och hög volatilitet kan en order för slutanpassning utföras till ett sämre pris.

Ovanståemde gäller alla 'Stopp' ordrar placerade på någon av våra plattformar.
Was This Article Helpful?