FxPro Help Centre: HANDEL & UTFÖRANDE

Uppstår glidningar på era plattformar?

Glidning är en del av handel och vanligt förekommande på valutamarknaden. Det förekommer i tider med hög volatilitet eller låg likvidiet, såväl som under stora nyhetsmeddelanden eller vid frisläppande av viktig ekonomisk data.

FxPro tar alla nödvändiga steg för att skydda handlare gentemot marknadsvolatilitet och våra kunder kan dra nytta av en högt avancerat handelshanteringssystem som minskar risken för negativ glidning och garanterar utförande till bästa tillgängliga pris.

Vi har en utmärkt glidnings statistik som du kan se här:
https://www.fxpro.com/pricing/model
Was This Article Helpful?