FxPro Hjälpcenter - Ordlista

Björnmarknad (Bear Market)

En björnmarknad präglas av fallande priser och ökad försäljning av tillgångar. Situationen är ofta självbärande på grund av att fallande priser uppmuntrar investerare att sälja tillgångar som i sin tur förvärrar den nedåtgående trenden. En värdetillgång på 20% eller mer, för en period på minst två månader, betraktas ofta som en officiell inträde på en björnmarknad.