FxPro Hjälpcenter - Ordlista

Dagshandel (Day Trading)

Dagshandel handlar om att köpa och sälja en underliggande tillgång inom en enda handelsdag, med fördel av dagliga marknadsfluktuationer. Det medför vanligtvis sysselsättning med hög hävstång för att dra nytta av relativt små prisförändringar. De vanligaste marknaderna för daghandlare är Valuta och aktie marknaden. Daghandlare är avgörande för marknaderna, eftersom deras verksamhet ger likviditet och upprätthåller effektivitet genom arbitrage. På dagens marknader görs större delen av dagshandeln med automatiserade handelsalgoritmer.