FxPro Hjälpcenter - Ordlista

Hedge (undefined)

Hedging är en praxis som används av investerare för att minska riskexponeringen genom att öppna positioner i två instrument som är inbördes korrelerade eller som avbryter varandra på annat sätt. Forwards och Futures är populära bland hedgers eftersom de tillåter ett pris som avtalas med köparen för en utbyte som uppskjuts till ett senare datum.