FxPro Hjälpcenter - Ordlista

Likviditet (Liquidity)

Likviditet avser den grad en tillgång lätt kan köpas eller säljas på en given marknad. En starkt likvida tillgång är en som kan köpas och säljas i stort antal utan att denna verksamhet väsentligt ändrar sitt marknadspris.