FxPro Hjälpcenter - Ordlista

No Dealing Desk (NDD)

Mäklare som driver en No Dealing Desk-modell passerar de affärer de tar emot från sina kunder direkt till likviditetsleverantörer. De ingriper inte på något sätt mellan näringsidkaren och marknaden.