FxPro Hjälpcenter - Ordlista

Period (Period)

Vid handel är en period en standardiserad tidsenhet som används vid övervakning av en tillgång. På ljusstaksdiagrammet refererar varje ljusstake till en period, beroende på vilken tidsram som säljaren angett 1 minut, 5 minuter, 15 minuter, 30 minuter, 1 timme, 4 timmar, 1 dag, 1 vecka och 1 månad. I händelse av ett rörligt medelvärde beräknas, varierar perioddata som används beroende på vilken tidsram som kartläggs. Så ett 26-taligt enkelt glidande medelvärde med en kort varaktighet på 1 timme medför slutkurserna från 26 timmars handelsaktivitet tillsatt tillsammans och dividerat med 26. En 26-års glidande medelvärde som kartläggs vid 1 minuters varaktighet inkapslar summan av slutkurserna från 26 minuter handelsaktivitet och dividerad med 26.