FxPro Hjälpcenter - Ordlista

Reservvaluta (Reserve Currency)

En reservvaluta är en valuta som innehas av centrala och kommersiella banker för att betala skulder, inköpsprodukter (som vanligtvis är prissatta i reservvalutan) och påverkan på växelkurserna. Denna valuta hålls i reserv för att minimera valutarisken. Sedan slutet av andra världskriget har amerikanska dollarn varit världens reservvaluta.