FxPro Hjälpcenter - Ordlista

Spotfrekvens (undefined)

Spotfrekvensen är den aktuella kursen vid vilken ett givet valutapar kan köpas eller säljas.