FxPro Hjälpcenter - Ordlista

Supportnivå (undefined)

När en tillgångs prisåtgärd kartläggs är supportnivån en prisnivå där marknaden verkar motvillig eller ovillig att falla under. Med andra ord är det en nivå där köpet sannolikt kommer att inträffa. Handlare använder ofta senaste nedgångar för att plotta stödlinjer på de diagram som de övervakar, eftersom de kan vara bra indikatorer på en överhängande trendomvandling. Ju fler gånger en tillgångs pris inte faller under en supportnivå desto mer stödnivå förstärks.