FxPro Help Centre: FxPro Edge

Why is the Modify position button greyed out when I try to set SL/TP for an existing order?

Det här kan bero på att du har placerat dina stopp- eller vinstnivåer för nära det aktuella priset. Alternativt kan det innebära att du har satt dessa nivåer på fel sida av det aktuella priset.

Observera att för korta positioner (försäljningsorder) måste förlustförluster ställas högre än nuvarande marknadspris och vinstnivåerna måste sättas under det aktuella marknadspriset.

Du kan se miniminivåerna för varje plattform i symbolens specifikationer: https://www.fxpro.com/trading/forex

Was This Article Helpful?