Handelsvillkor

Plattform
cTrader
cTrader
MT4
MT5
Utförande
Marknadsutförande
Marknadsutförande
cTraderSpreads + 0.35 $ per 10K handlad
Minimum: 66.80Genomsnitt: 106.67
Market Hours*Open Now
Market Hours*Open Now
Gräns- och stoppnivå0 points
Använd marginal (1:100 hävstångsränta) i amerikanska dollar1000 SEK X USDSEK Rate
Minimum kontraktstorlek1000 USD (0.01 lots)
Minsta steg för att öka kontraktets storlek1000 USD
Marginalkrav för att öppna en lås position*0

* Only if Margin Level > 100%

De angivna spreads är en återspegling av det tidsvägda genomsnittet från 09:00 till 21:00 (GMT) för perioden 01/04/2020 - 30/06/2020. Även om FxPro försöker tillhandahålla konkurrenstryck under alla handelstimmar bör kunder notera att dessa kan variera och är mottagliga för underliggande marknadsförhållanden. Ovanstående är endast avsedd för vägledande ändamål. Klienterna rekommenderas att kontrollera viktiga nyhetsmeddelanden i vår Ekonomiska Kalender, vilket bland annat kan leda till att spreads ökar.

Ovanstående spreads är tillämpliga under normala valutahandelsvillkor. FxPro har rätt att ändra ovanstående spreads enligt marknadsvillkoren från 'Villkor för Affärsverksamhet'.

Kombinationen USD/SEK utgör två mycket olika valutor: den svenska kronan och den amerikanska dollarn. Parets prestation påverkas starkt av korrelationen mellan dessa två nationers ekonomier - ett förhållande som ofta beskrivs som oregelbundet, flyktigt och svårt att förutsäga. Komplex att läsa och därmed i stor utsträckning otillräckligt för nybörjarehandlarens portfölj, erbjuder parningen ändå möjligheten att göra betydande vinster för den erfarna investeraren.

HandlaUSD/SEK valutaparet idag med FxPro.

Börja Handla Nu eller Try Demo Account

Practise like a Pro!