FxPro Hjälpcenter - Ordlista

Algoritmisk Handel (Algorithmic Trading)

Algoritmisk handel (algohandel, black box handel) är processen att använda matematiska modeller som drivs av datorer för att utföra order enligt förinställda parametrar utan mänsklig intervention. Algoritmisk handel antogs ursprungligen av stora finansiella institut som investeringsbanker, men det har dock nyligen introducerats till detaljhandeln också.