FxPro Hjälpcenter - Ordlista

Swing Trading (undefined)

Swing trading är en relativt kortfristig investeringsstil som försöker kapitalisera på kortsiktiga trender som kan bestå i upp till flera dagar. Tekniska analyser används av swinghandlare för att identifiera värdepapper som upplever ökat momentum. Dessa värdepapper investeras i och säljs när momentet börjar dämpas.