FxPro Hjälpcenter - Ordlista

Bärhandel (undefined)

En bärhandel är en strategi där en lågavkastande valuta (en med låg ränta) säljs och de upptagna medeln används för att köpa en högavkastande valuta (en med hög ränta). Syftet med denna typ av handel är att dra nytta av räntedifferensen för de två valutorna. Hävstångseffekt används vanligen för att dramatiskt öka vinsten som uppnås genom bära handlar.