info
Investera ansvarsfullt. Investera ansvarsfullt.Investera ansvarsfullt.CFDs are complex instruments and have with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 76.14% of retail investors lose money with this provider. Consider if you understand how CFDs work and if you can afford losing your money.CFD och Spread Betting är komplexa instrument och utgör stor risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekt. 79.83% av detaljhandels investerarkonton förlorar pengar när man handlar CFD och Spread Betting med denna leverantör. Du bör överväga om du förstår hur CFD och Spread Betting fungerar och om du har råd att riskera att förlora dina pengar.
Investera Ansvarsfullt: Handla med CFD innebär signifikanta risker.
FxPro Hjälpcenter - Ordlista

Bärhandel (undefined)

En bärhandel är en strategi där en lågavkastande valuta (en med låg ränta) säljs och de upptagna medeln används för att köpa en högavkastande valuta (en med hög ränta). Syftet med denna typ av handel är att dra nytta av räntedifferensen för de två valutorna. Hävstångseffekt används vanligen för att dramatiskt öka vinsten som uppnås genom bära handlar.