FxPro Hjälpcenter - Ordlista

Bollinger Bands

Utvecklad av John Bollinger på 1980-talet är Bollinger Bands en typ av statistiskt diagram som visar priserna och volatiliteten hos en tillgång över tiden. Bollinger-band består av ett glidande medelvärde och två plottade uppsättningar linjer; avbildar standardavvikelsen ovanför och under det glidande medlet. När banden breddas; den kartlade tillgången präglas av hög volatilitet. När banden smalnar; den kartlade tillgången präglas av låg volatilitet. När en tillgångs pris ligger närmare det lägre bandet, anses den vara översåld. Tvärtom, när priset är närmare det övre bandet anses det vara överköpt. I en uppåtgående trend kommer priset att röra sig mellan det glidande medlet och det övre bandet; om det går under det glidande genomsnittet kan en nedåtgående trend vara i kraft. Omvänt, i en nedåtgående trend tenderar priset att röra sig mellan det glidande medlet och det nedre bandet; om den passerar över glidande medelvärde kan en uppåtgående trend vara i kraft.