FxPro Hjälpcenter - Ordlista

Priskanal (undefined)

En priskanal i tekniska analyser utgör ett par av två parallella trendlinjer på ett diagram. Priskanaler definieras med hjälp av en linje för att ansluta minst tre nedgångar som betraktas som stödnivån och en annan linje för att ansluta minst tre höjder som betraktas som motståndsnivån.