FxPro Hjälpcenter - Ordlista

Ledande indikatorer (Leading Indicator)

Ledande indikatorer är "input-orienterade" ekonomiska indikatorer som registrerar förändring innan det känns av ekonomin. Till exempel betraktas Pengar Försörjning, Bygglov och Tillverkningsordrar som ledande indikatorer.