FxPro Hjälpcenter - Ordlista

Rekyl (undefined)

En rekyl sker när priset på ett givet instrument rör sig i motsatt riktning av den rådande trenden.