FxPro Hjälpcenter - Ordlista

Trend (undefined)

En trend är den rådande riktningen en viss tillgång eller marknad rör sig i. Trender kan bekräftas vid ett antal diagramvaraktigheter och kan vara mycket lönsamma för investerare som identifierar dem när de kommer fram och investerar i enlighet därmed.