FxPro Help Centre: MT4 & MT5 PLATTFORM

Vad är MT4 historikcenter?

Du får tillgång till diagramdata på vår MT4 plattform genom Historikcenter genom att gå till Verktyg>Historikcenter eller välj F2.
Mängden historisk tillgänglig data beror på vilken tidsram du väljer som är ett maximalt antal bardata tillgängliga för varje tidsram (cirka 2050 poster).
Om du exempelvis väljer en liten tidsram (t.ex. 1M) får du bara ta emot data i en eller två dagar.
Du kan ladda ner ytterligare data, men det här tas från metaquotes-servern.
Was This Article Helpful?