FxPro Help Centre: MT4 & MT5 PLATTFORM

Varför ändras knappen för modifiering när jag försöker ställa in SL eller TP för en befintlig order?

Om knappen ‘Ändra’ blir gråtonad när du försöker ställa in stopp eller vinstnivåer för en befintlig order, kan det bero på att du har placerat ditt slutavdrag eller vinstnivåer för nära det aktuella priset. Alternativt kan det innebära att du har satt dessa nivåer på fel sida av det aktuella priset.
Vänligen observera att för korta positioner (försäljningsorder) måste sättas lägre än gällande marknadspris.
Du kan se miniminivåerna för varje plattform i symbolspecifikationerna: https://www.fxpro.com/trading/forex
Was This Article Helpful?