FxPro Hjälpcenter - Ordlista

Baisse Sentiment (undefined)

Ett Baisse Sentiment refererar till en övergripande negativ attityd om värdet och framtidsutsikterna för givna tillgångar. En baisse känsla föregår björnmarknadsinträde och uppmuntrar investerare att börja sälja.