FxPro Hjälpcenter - Ordlista

Svarta Svanen Teorin (Black Swan Event)

Myntad av Nassim Nicholas Taleb hänvisar termen till en oväntad händelse eller händelse som är extremt svår att förutsäga. Taleb hävdade att dessa outlier händelser är nästan omöjliga att förutse, men eskorterar katastrofala konsekvenser.