FxPro Hjälpcenter - Ordlista

Flytande Vinst och Förlust (undefined)

Flytande vinst och förlust avser de orealiserade vinster och förluster som uppstår genom eventuella öppna positioner som för närvarande innehas av en näringsidkare.