FxPro Hjälpcenter - Ordlista

Hävstångseffekt (Leverage)

Hävstångseffekt tillåter investerare att leda en mycket större investering än vad deras kapital tillåter, vilket gör det möjligt för dem att potentiellt öka sina avkastningar, samtidigt som de investerar en procentandel av det totala värdet av den aktuella tillgången.