FxPro Hjälpcenter - Ordlista

Pip Värde (undefined)

Pip Värdet avser värdet på varje pip i en given handel, omräknad till näringsidkarens kontovaluta. Att veta pipvärdet är viktigt för handlare eftersom det hjälper till vid exakt beräkning av beloppet att även små prisförändringar påverkar deras vinst- och förlustnivåer. Beräkningen utförs enligt följande: Pip värde = (en pip / växelkurs) * lottstorlek.