FxPro Hjälpcenter - Ordlista

Vinst och Förlust (P&L) (undefined)

Vinst och förlust är en metod för att övervaka en näringsidkares förmåga att konsekvent skapa mer vinster än förluster under en viss tidsperiod. Resultatet beräknas genom den genomsnittliga vinsten från att vinst affärer och dela den med den genomsnittliga förlusten från förlorad handel. Resultatet är två siffror som utgör ett resultatförlustförhållande. Ett gemensamt riktmärke för en lyckad strategi är att den ska generera en vinst och förlustandel på minst 2: 1.