FxPro Hjälpcenter - Ordlista

Marginalnivå (Margin Level)

Marginalnivå är den marginal som en näringsidkare har tillgång till för att öppna ytterligare positioner. Uttryckt i procent är det förhållandet mellan eget kapital till använd marginal. När det faller till 100% betyder det att all tillgänglig marginal är i bruk och inga ytterligare beställningar kan öppnas. Det beräknas enligt följande: Marginalnivå = Eget Kapital / Marginal * 100.