info
Investera ansvarsfullt. Investera ansvarsfullt.Investera ansvarsfullt.CFDs are complex instruments and have with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 74.02% of retail investors lose money with this provider. Consider if you understand how CFDs work and if you can afford losing your money.CFD och Spread Betting är komplexa instrument och utgör stor risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekt. 77.37% av detaljhandels investerarkonton förlorar pengar när man handlar CFD och Spread Betting med denna leverantör. Du bör överväga om du förstår hur CFD och Spread Betting fungerar och om du har råd att riskera att förlora dina pengar.
Investera Ansvarsfullt: Handla med CFD innebär signifikanta risker.
FxPro Hjälpcenter - Ordlista

Marginalnivå (undefined)

Marginalnivå är den marginal som en näringsidkare har tillgång till för att öppna ytterligare positioner. Uttryckt i procent är det förhållandet mellan eget kapital till använd marginal. När det faller till 100% betyder det att all tillgänglig marginal är i bruk och inga ytterligare beställningar kan öppnas. Det beräknas enligt följande: Marginalnivå = Eget Kapital / Marginal * 100.