FxPro Hjälpcenter - Ordlista

Riskaptit (undefined)

Riskaptit är den mängd risk som en individ eller institution är beredd att acceptera i sin investeringsportfölj.