FxPro Hjälpcenter - Ordlista

Riskhantering (Risk Aversion)

Riskhantering kännetecknas av en motvilja eller ovillighet att ta det som anses vara riskabelt. En riskavvikande investerares huvudmål är att minimera osäkerheten. I handel kan detta översättas till positioner i 'säkrare' investeringar som obligationer och säkra tillgångar som guld.